Ταυτότητα έργου:

Έργο:Νέα μονοκατοικία Θέση: Βάρη Χρόνος Μελέτης: 2007 Χρόνος Κατασκευής: κατασκευάζεται

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Συντονισμό λοιπών μελετών
  • Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας
  • Διεύθυνση έργου

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Εφαρμογή προηγμένων παθητικών και ενεργητικών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας