Αναλαμβάνουμε:

  • Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Τη διεύθυνση της κατασκευής
  • Τις ειδικές κατασκευές (ηχομόνωση – εξοικονόμηση ενέργειας)
  • Την κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι»

Αναλαμβάνουμε επίσης:

  • Την υποστήριξη στην αναζήτηση οικοπέδου
  • Την υποστήριξη στην αναζήτηση χρηματοδότησης
  • Το συντονισμό λοιπών μελετών (εδαφοτεχνικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κλπ)