Ταυτότητα έργου:

Έργο:Περίπτερο έκθεσης Ιδιοκτησία: Α&G Paper A.E.Β.Ε. Δομημένη Επιφάνεια: 500,00 m2 Χρόνος Μελέτης: 2005 Χρόνος Κατασκευής: 2005

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Διεύθυνση έργου

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Υψηλή επισκεψιμότητα
  • Επίτευξη των στόχων marketing της εταιρείας