Ταυτότητα έργου:

Έργο:Κτίριο γραφείων Ιδιοκτησία: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Θέση: οδός Μιχαλακοπούλου Δομημένη Επιφάνεια: 14.300,00 m2 Χρόνος Μελέτης: 2003 - 2004 Χρόνος Κατασκευής: 2004

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Σύνταξη προδιαγραφών
  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Διεύθυνση έργου

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Βέλτιστη σχέση χρόνου-κόστους και ποιότητας κατασκευής
  • Προσαρμογή υφισταμένου κτιρίου στις ανάγκες της επιχείρησης