Ταυτότητα έργου:

Έργο:Αλυσίδα Εστιατορίων RUBY TUESDAY Ιδιοκτησία: Π+Δ Ε.Π.Ε. Θέση: Αγ. Ιωάννης - Ρέντη Δομημένη Επιφάνεια: 390,00 m2 Χρόνος Μελέτης: 2003 Χρόνος Κατασκευής: 2004

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Διεύθυνση έργου

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Κατασκευή πιλοτικού καταστήματος με διεθνείς προδιαγραφές στο ζητούμενο κόστος και χρόνο