Ταυτότητα έργου:

Έργο:Ξενοδοχείο VENCIA 4* Ιδιοκτησία: ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΟΥΛΙΝΑ Θέση: Ρόχαρη Μυκόνου Δομημένη Επιφάνεια: 863,00 m2 Χρόνος Μελέτης: 1978 Χρόνος Κατασκευής: 1980 - 1982

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Συντονισμό λοιπών μελετών
  • Διεύθυνση έργου

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Βέλτιστη σχέση χρόνου-κόστους και ποιότητας κατασκευής
  • Ένταξη στο παραδοσιακό περιβάλλον της Μυκόνου