Αναλαμβάνουμε:

  • Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Τη διεύθυνση της κατασκευής
  • Τις ειδικές κατασκευές (ηχομόνωση – εξοικονόμηση ενέργειας)

Αναλαμβάνουμε επίσης:

  • Την υποστήριξη στην αναζητηση χρηματοδότησης
  • Το συντονισμό λοιπών μελετών (εδαφοτεχνικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, πυροπροστασίας κλπ)