Ταυτότητα έργου:

Έργο:Κατασκευή σκελετού υποστήριξης αντισεισμικών επεμβάσεων Ιδιοκτησία: Ιερός Ναός Αγ. Νικολάου Θέση: Εξάρχεια Χρόνος Μελέτης: 2003 Χρόνος Κατασκευής: 2003

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Κατασκευή

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Τοποθέτηση σιδηροκατασκευής μεγάλου μεγέθους στο εσωτερικό εκκλησίας χωρίς διακοπή της λειτουργίας της, χωρίς μηχανικά μέσα και χωρίς να προκληθούν ζημιές