Ταυτότητα έργου:

Έργο:Βελτιωτικές κατασκευές Μουσείου Ιδιοκτησία: ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
(Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία) Θέση: Αθήνα Δομημένη Επιφάνεια: 2.390,00 m2 Χρόνος Μελέτης: 2006 Χρόνος Κατασκευής: 2006 - 2008

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Διεύθυνση έργου

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Ανάδειξη και αναβάθμιση Μουσείου και περιβάλλοντος χώρου
  • Βελτίωση πρόσβασης και αξιοποίηση αδρανών χώρων
  • Χρηματοδότηση από Γ´ ΚΠΣ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»)