Ταυτότητα έργου:

Έργο:Ναΐσκος Ιδιοκτησία: CRETA FARM A.E. Θέση: Κρυονέρι Αττικής Δομημένη Επιφάνεια: 30,00 m2 Χρόνος Μελέτης: 2006 Χρόνος Κατασκευής: 2006

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Εναρμόνιση του ναΐσκου με το υπάρχον βιομηχανικό κτίριο