Ταυτότητα έργου:

Έργο:Διαμόρφωση αιθρίου χώρου μεταξύ των κτιρίων ΘΟΛΟΣ & ΘΕΑΤΡΟΝ
(συμμετοχή σε διαγωνισμό) Ιδιοκτησία: ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Θέση: Αθήνα, Οδός Πειραιώς Δομημένη Επιφάνεια: ~1.200,00 m2 Χρόνος Μελέτης: 2010

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Μουσειολογική Μελέτη
  • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Οργάνωση και ευελιξία διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων
  • Εναρμόνιση των κατασκευών με το υπάρχον κτιριακό συγκρότημα
  • Συνδυασμός μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στον σχεδιασμό των αιρετών κατασκευών