Ταυτότητα έργου:

Έργο:Μουσειολογική μελέτη & μελέτη έργων περιβάλλοντος χώρου και οικοδομικών επισκευών του υπάρχοντος κτιρίου του Μουσείου Συρρακιωτών στην Πρέβεζα Ιδιοκτησία: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Θέση: ΠΡΕΒΕΖΑ Δομημένη Επιφάνεια: ~200,00 m2 κτίριο Μουσείου
+ ~550,00 m2 Χρόνος Μελέτης: 2010

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Μουσειολογική Μελέτη
  • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης με τη δημιουργία νέας πλατείας στην αυλή του Μουσείου
  • Λειτουργική οργάνωση θεματικών ενοτήτων, κινήσεων επισκεπτών και παρουσίασης εκθεμάτων
  • Χαμηλού κόστους επεμβάσεις σε σχέση με το αποτέλεσμα