Ταυτότητα έργου:

Έργο:Παρατηρητήρια ορνιθοπανίδας Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα’ Ιδιοκτησία: ΦΟ.Δ.Ε.ΠΑ.Σ.Μ. Δομημένη Επιφάνεια: 50,00 m2 Χρόνος Μελέτης: 2003 Χρόνος Κατασκευής: 2007

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Τεχνικοί σύμβουλοι αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Εναρμόνιση των κατασκευών με το τοπίο του πάρκου
  • Σχεδιασμό ειδικών αιρετών κατασκευών με μικρό κόστος συντήρησης
  • Υποστήριξη του φορέα στην χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡ (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης)