Ταυτότητα έργου:

Έργο:Νέα μονοκατοικία Θέση: Εκάλη Αττικής Χρόνος Μελέτης: 2001 Χρόνος Κατασκευής: 2003

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Συντονισμό λοιπών μελετών
  • Ηχομονώσεις
  • Κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι»

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Δυνατότητα εύκολου διαχωρισμού σε δύο ανεξάρτητες μονοκατοικίες