Ταυτότητα έργου:

Έργο:Νέα μονοκατοικία με πισίνα Θέση: Π.Πεντέλη Χρόνος Μελέτης: 2003 Χρόνος Κατασκευής: 2003 - 2004

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Ενεργειακή μελέτη
  • Συντονισμό λοιπών μελετών
  • Κατασκευή «με το κλειδί στο χέρι»

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Επιτυχή εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας
  • Eλαχιστοποίηση δαπανών θέρμανσης-ψύξης και λειτουργίας