Ταυτότητα έργου:

Έργο:Κέντρο logistics στην Σόφια Ιδιοκτησία: DINEV TSS Ltd. Δομημένη Επιφάνεια: 10.000,00 m2 Χρόνος Μελέτης: 2004 - 2005 Χρόνος Κατασκευής: 2005

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Δραματική μείωση του κόστους λειτουργίας όσον αφορά θέρμανση-κλιματισμό