Ταυτότητα έργου:

Έργο:Νέο εργοστάσιο και αποθήκες στο Κορωπί Αττικής Ιδιοκτησία: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε.Β.Ε. Δομημένη Επιφάνεια: 42.000,00 m2 Χρόνος Μελέτης: 2000 - 2001 Χρόνος Κατασκευής: 2001 - 2002

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Συντονισμό λοιπών μελετών
  • Ηχομονωτικές κατασκευές
  • Διεύθυνση έργου

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Βέλτιστη σχέση χρόνου-κόστους και ποιότητας κατασκευής
  • Εγκατάσταση μεγάλων μηχανών παραγωγής παράλληλα με την ολοκλήρωση κατασκευής του κτιρίου