Ταυτότητα έργου:

Έργο:Νέο εργοστάσιο με εργαστήρια και
κέντρο logistics στο Μαρκόπουλο Αττικής Ιδιοκτησία: Κ.&Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Α.Β.Ε.Ε.-AGROLAB A.E. Δομημένη Επιφάνεια: 2.150,00 m2 Χρόνος Μελέτης: 2006 - 2007 Χρόνος Κατασκευής: 2007 - 2008

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Ενεργειακό σχεδιασμό
  • Ψιλή επίβλεψη

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Επιτυχημένη συστέγαση και συλλειτουργία 2 εταιρειών του ιδίου ομίλου με διαφορετικές απαιτήσεις