Γιατί έχουμε πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 9001-2000;

H πιστοποίηση διασφαλίζει την ποιότητα που σας παρέχουμε ως προς:
  • Την τήρηση των συμφωνηθέντων τεχνικών προδιαγραφών και κόστους
  • Τη σωστή εκτέλεση των εργασιών
1+1 Architecture ISO

Η 1+1 ΑRCHITECTURE είναι μία δυναμική τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης και παρακολούθησης ανέγερσης κτιρίων.

Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) με τους ακόλουθους άξονες :

  • Να διασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.
  • Να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των χαρακτηριστικών των παραδοτέων προϊόντων (μελέτες, συμβουλές, κλπ).
  • Να διασφαλίσει την αξιοποίηση και σωστή διαχείριση των διαθέσιμων υλικών- άϋλων και ανθρώπινων πόρων.