Ταυτότητα έργου:

Έργο:Studio ακροάσεων
περιοδικών RAM & HiTech Ιδιοκτησία: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Θέση: Αθήνα Χρόνος Μελέτης: 1998 Χρόνος Κατασκευής: 1998

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Συντονισμό λοιπών μελετών
  • Διεύθυνση έργου

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Δημιουργία εργαστηριακού χώρου υψηλών ακουστικών απαιτήσεων