Ταυτότητα έργου:

Έργο:Ηχοπετάσματα στο Γυμνάσιο Ιδιοκτησία: Δήμος Νέας Ερυθραίας Θέση: Νέα Ερυθραία Χρόνος Μελέτης: 1997 Χρόνος Κατασκευής: 1998

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
  • Ηχομονωτικές κατασκευές
  • Κατασκευή

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Επίτευξη των προδιαγεγραμμένων στόχων μείωσης θορύβου
  • Βέλτιστη σχέση χρόνου-κόστους και ποιότητας κατασκευής