Ταυτότητα έργου:

Έργο:Ακουστική μελέτη καταστήματος Ιδιοκτησία: ΑΦΟΙ ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ Θέση: Λεωφ. Καβάλας - Αθήνα Χρόνος Μελέτης: 2009 Χρόνος Κατασκευής: κατασκευάζεται

Τι υπηρεσίες προσφέραμε:

  • Μελέτη ακουστικής - ηχομόνωσης

Τι ιδιαίτερο πετύχαμε:

  • Άνετο περιβάλλον πωλήσεων επάνω στη λεωφόρο Καβάλας