Νίκος Νικολαΐδης
Νικόλαος Νικολαίδης
Αρχιτέκτων ΕΜΠ (1974)
Κύριο αντικείμενο:
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας.
Ελένη Βήχου
Ελένη Βήχου
Αρχιτέκτων ΕΜΠ (1986)
Κύριο αντικείμενο:
Κατασκευές, ηχομόνωση και εξοικονόμηση ενέργειας.
Βασικός συνεργάτης του τμήματος
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι ο
Σταύρος Ιωάννου, Αρχιτέκτων ΕΜΠ (1994).
  • Η 1+1 Architecture είναι πλήρως στελεχωμένη διοικητικά και οργανωμένη ηλεκτρονικά, ώστε να αντιμετωπίζει με ταχύτητα και αξιοπιστία οποιοδήποτε έργο, από τη στιγμή της σύλληψής του (του οραματισμού) έως την υλοποίησή του.
  • Κατασκευάζουμε άνετα κτίρια τα οποία ικανοποιούν τις ανάγκες πέντε βασικών αισθήσεων: Όραση, αφή, ακοή, όσφρηση και γεύση.
  • Κατασκευάζουμε κτίρια που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και όχι εύκολα αντίγραφα του ίδιου σχεδίου.
  • Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της εταιρείας διασφαλίζεται με το σύστημα ISO 9001-2000.

Βασικές μας αρχές σχεδιασμού είναι:

  1. Η κατασκευή άνετων κτιρίων τα οποία ικανοποιούν τις πέντε αισθήσεις.
  2. Η οικονομική κατασκευή και το μικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
sitemap 1+1 architecture